Πολιτική Απορρήτου

Πολιτική Απορρήτου

Η ιστοσελίδα www.oneupexperience.gr  παρέχεται και τυγχάνει διαχείρισης από την Imperial Tobacco Ελλάς Α.Ε. («Imperial», «εμείς», «εμάς», «δικό μας»), εταιρεία εγκατεστημένη στην Ελλάδα με ΑΦΜ 094135871. Η παρούσα Πολιτική Απορρήτου εξηγεί πώς εμείς θα χρησιμοποιούμε οποιαδήποτε προσωπική πληροφορία υποβάλλετε μέσω της Ιστοσελίδας ή επικοινωνώντας μαζί μας. Με τη χρήση αυτής της Ιστοσελίδας, δίνετε τη ρητή σας συγκατάθεση στη χρήση των προσωπικών πληροφοριών σας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής Απορρήτου.

Ενδέχεται να τροποποιούμε την παρούσα πολιτική απορρήτου ενίοτε και κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, και διατηρούμε το δικαίωμα να το πράττουμε χωρίς τη συγκατάθεσή σας. Η τροποποιημένη πολιτική απορρήτου θα ισχύει από την ημερομηνία δημοσίευσής της στην Ιστοσελίδα μας. Θα θεωρείται ότι έχετε αποδεχτεί κάθε τροποποίηση στην πολιτική απορρήτου αν συνεχίζετε να χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα αφού η τροποποιημένη έκδοση έχει ενεργοποιηθεί. Συνεπώς, βεβαιωθείτε ότι ελέγχετε την πολιτική απορρήτου συχνά.

Οι πληροφορίες που συλλέγουμε

Ενδέχεται να συλλέξουμε τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με εσάς («Πληροφορίες»):

τη διεύθυνση email που παρέχετε όταν εγγράφεστε στην Ιστοσελίδα μας

άλλες πληροφορίες που επιλέγετε να μας παρέχετε μετά την εγγραφή σας στην Ιστοσελίδα, όπως το ονοματεπώνυμό σας

πληροφορίες που παρέχετε μέσω της Ιστοσελίδας απαντώντας σε ψηφοφορίες, ερωτηματολόγια, έρευνες ή παίρνοντας μέρος σε διαγωνισμούς

πληροφορίες που μας παρέχονται μέσω τρίτων μερών που έχουν την εξουσιοδότηση να το πράττουν

πληροφορίες που παρέχετε όταν αναφέρετε οποιοδήποτε ζήτημα ή όταν υποβάλλετε κάποιο παράπονο σε σχέση με την Ιστοσελίδα

τεχνικές πληροφορίες συμπεριλαμβανομένης της διεύθυνσης Internet Protocol (IP) που χρησιμοποιείτε για να συνδέετε τον υπολογιστή σας στο διαδίκτυο, το είδος και την έκδοση του προγράμματος περιήγησής σας, καθώς και το λειτουργικό σας σύστημα και πλατφόρμα

πληροφορίες για την επίσκεψή σας στην Ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένης της πλήρους ροής των κλικ URL (Uniform Resource Locators - Ενιαίοι Εντοπιστές Πόρου) προς, μέσω και από την Ιστοσελίδα (συμπεριλαμβανομένης της ημερομηνίας και ώρας), της διάρκειας επισκέψεων στις σελίδες και των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για να περιηγηθείτε μακριά από τη σελίδα και

πληροφορίες που παρέχετε σε ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης όταν λαμβάνετε μέρος σε διαγωνισμούς που διεξάγονται από εμάς σε αυτές τις ιστοσελίδες.

Δεν δικαιούστε να μας παρέχετε πληροφορίες για κανένα άλλο άτομο εκτός του εαυτού σας, χωρίς να έχετε λάβει την συγκατάθεσή του για μια τέτοια γνωστοποίηση και τη χρήση των πληροφοριών του από εμάς.

Πώς θα χρησιμοποιήσουμε τις Πληροφορίες σας

Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε τις Πληροφορίες:

για να επαληθεύσουμε ότι εκπληρώνετε το ελάχιστο όριο ηλικίας των 18 που απαιτείται ώστε να εισέλθετε και να χρησιμοποιήσετε την Ιστοσελίδα

για να δημιουργήσουμε το μοναδικό σας προφίλ στην Ιστοσελίδα

για να αναγνωρίσουμε επισκέπτες στην Ιστοσελίδα

για να παρέχουμε κάθε υπηρεσία που αιτείστε από εμάς ή για να σας ενημερώσουμε αν κάποια υπηρεσία δεν είναι διαθέσιμη

για να έρθουμε σε επικοινωνία μαζί σας σχετικά με οποιονδήποτε διαγωνισμό στον οποίο έχετε λάβει μέρος

για να επιληφθούμε κάθε ζητήματος ή παραπόνου που έχετε εγείρει

για να αναλύσουμε τα αποτελέσματα οποιασδήποτε δημοσκόπησης ή ερωτηματολογίου που έχετε συμπληρώσει και για να διεξάγουμε έρευνες με βάση τα αποτελέσματα αυτά

για να λειτουργήσουμε και να διαχειριστούμε την Ιστοσελίδα www.oneupexperience.gr  

για να αξιολογήσουμε, να αναλύσουμε και να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα και την απόδοση της Ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένης και της πραγματοποίησης ερευνών αγοράς

όπου έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας και όπου έχουμε την άδεια να το πράξουμε, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας τηλεφωνικά, μέσω email, ταχυδρομείου, γραπτού μηνύματος ή μηνύματος βίντεο, σχετικά με ειδήσεις, εκδηλώσεις, ευκαιρίες και προσφορές.

Αποκάλυψη των Πληροφοριών σας

Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις Πληροφορίες σας σε οποιοδήποτε άλλο μέλος του ομίλου εταιρειών στον οποίο ανήκουμε για οποιονδήποτε από τους παραπάνω λόγους.

Ενδέχεται επίσης να κοινοποιήσουμε τις Πληροφορίες:

σε οποιοδήποτε μέλος του προσωπικού μας, υπαλλήλους, αντιπροσώπους, προμηθευτές, παρόχους υπηρεσιών και εμπορικούς συνεργάτες μας ώστε να τους δώσουμε τη δυνατότητα να μας παρέχουν κάποια υπηρεσία ή να εκτελέσουν κάποια λειτουργία εκ μέρους μας

σε άλλες επιχειρήσεις, χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς ή υπηρεσίες επιβολής του νόμου με σκοπό την πρόληψη ή τον εντοπισμό απάτης ή αν απαιτείται ή μας επιτρέπεται να το πράξουμε από το νόμο ή αν θεωρούμε την κοινοποίηση απαραίτητη για να προστατεύσουμε και να υπερασπιστούμε τα δικαιώματα της Imperial, των συνδεδεμένων εταιρειών ή των επισκεπτών στην Ιστοσελίδα, ή

ως μέρος μιας πώλησης ή εξαγοράς οποιασδήποτε επιχείρησης ή περιουσιακού στοιχείου ή αν η Imperial ή κάποια εταιρεία του ομίλου αποκτηθεί από τρίτο μέρος.


Όπου χρησιμοποιούμε τρίτα μέρη για να επεξεργαστούμε τις Πληροφορίες σας, εξασφαλίζουμε ότι εφαρμόζουν επαρκή μέτρα ασφαλείας για να τις προστατέψουν.

Τα δικαιώματά σας

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε ένα αντίγραφο των Πληροφοριών που έχουμε για σας. Επιπλέον, δύναστε να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας που έχουμε. Ενδέχεται να ισχύσει μικρή χρέωση για το κόστος της διαχείρισης του αιτήματός σας. Το τρέχον ποσό είναι 5 Ευρώ σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα πρόσβασης και έως 60 Ευρώ σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα εναντίωσης (διόρθωση ή διαγραφή δεδομένων). Μπορεί επίσης να χρειαστεί να προβούμε σε ορισμένες ενέργειες ώστε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας πριν ανταποκριθούμε στο αίτημά σας. Μόλις λάβουμε το ποσό και επιβεβαιώσουμε την ταυτότητά σας θα ανταποκριθούμε το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση εντός 40 ημερών.

Παρακαλούμε να μας βοηθήσετε να βεβαιωθούμε ότι οι Πληροφορίες που έχουμε για εσάς είναι ακριβείς και επικαιροποιημένες. Αν νομίζετε ότι κάποια πληροφορία είναι λανθασμένη, ελλιπής ή απαρχαιωμένη, παρακαλούμε να μας στείλετε email στο admin@oneupexperience.com και εμείς θα προβούμε  στις απαραίτητες τροποποιήσεις το συντομότερο δυνατό.

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας να επικοινωνούμε μαζί σας για σκοπούς μάρκετινγκ, έχετε το δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να μας ζητήσετε να σταματήσουμε να επεξεργαζόμαστε τις Πληροφορίες σας γι' αυτόν τον σκοπό. Μπορείτε να εξασκήσετε αυτό το δικαίωμα στέλνοντάς μας email στο Admin@oneupexperience.com ή μέσα από τον διαδικτυακό λογαριασμό σας.


Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας

Email: Admin@oneupexperience.com

Ταχυδρομικώς:


Imperial Tobacco Ελλάς Α.Ε.

Κλεισθένους 300

Γέρακας - Αττική

Ελλάς